UKRYJ ZDJĘCIE [-]
CZYTAJ WIĘCEJ
O FIRMIE FILOZOFIA DZIAŁANIA MEDIA O NAS DOTACJE POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
PRZYKŁADOWE REALIZACJE NASZE REFERENCJE KONTAKT Z DORADCĄ

STRONA GŁÓWNA / O FIRMIE / DOTACJE

 
 

 

 

 

DOTACJE NA INNOWACJE

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 

Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu B2B podstawą automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy firmą Mellow i Partnerami”

 

Projekt realizowany w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 
Całkowity koszt realizacji Projektu:
757 584,06 PLN
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych:
615 922,00 PLN
Wartość dofinansowania:
365 153,20 PLN
Okres realizacji:
01.01.2014 – 31.03.2015
 

Kontakt do osoby kompetentnej w sprawie realizowanego projektu:
Artur Lisowski
Tel. (12) 397 49 00

 
Ważne adresy: