UKRYJ ZDJĘCIE [-]
CZYTAJ WIĘCEJ
JAK PRZYGOTOWAĆ PLIKI DO DRUKU OFFSETOWEGO JAK PRZYGOTOWAĆ PLIKI DO DRUKU CYFROWEGO JAK PRZYGOTOWAĆ PLIKI DO DRUKU NA PLOTERZE JAK PRZYGOTOWAĆ PLIK NA LAKIER DIGITAL MATT JAK TWORZYĆ WERSJE JĘZYKOWE I ADRESOWE JAK WYGENEROWAĆ I ZNORMALIZOWAĆ PLIKI PDF JAK PRZYGOTOWAĆ BAZĘ DANYCH JAK PRZESŁAĆ PLIKI PROOFY CYFROWE WYKROJNIKI TECZEK WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ REGULAMIN PRZECHOWYWANIA TOWARÓW SPECYFIKACJA JAKOŚCIOWA PRODUKTU GOTOWEGO
 
PRZYKŁADOWE REALIZACJE NASZE REFERENCJE KONTAKT Z DORADCĄ

STRONA GŁÓWNA / TECHNOLOGIA / ZAGADNIENIA TECHNICZNE / JAK PRZYGOTOWAĆ BAZĘ DANYCH

Mailing z wykorzystaniem baz danych, zawierających dane osobowe, realizujemy tylko i wyłącznie na bazach danych powierzonych przez Klienta, który dostarcza upoważnienia Administratora tych baz do wykorzystania w zakresie, w jakim wykonywana jest usługa.
 
Zobowiązujemy się do przestrzegania wyznaczonych przez Administratora warunków przetwarzania, a przewidzianych w Ustawie o ochronie danych osobowych, w celu ochrony interesów osób, których te dane dotyczą. Dlatego też, zgodnie z wdrożonymi procedurami, stosujemy środki techniczne i organizacyjne, zapewniające pełną ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczające dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 
Bazy danych przyjmowane są przez nas w formie zapisu elektronicznego na nośniku danych lub w inny sposób, uzgodniony z Klientem, na potrzeby wykonania usługi mailingu. Klient może przesłać bazę danych drogą elektroniczną.
 
Administratorem baz danych jest Klient lub inny podmiot, który udzielił mu prawa do ich wykorzystywania w zakresie realizowanej przez nas usługi.
 
Przekazywane nam bazy danych muszą zawierać zapisy (rekordy), dotyczące poszczególnych odbiorców, obejmujące z reguły następujące dane:

 • numer zapisu (rekordu) w ramach bazy danych
 • nazwa firmy
 • imię
 • nazwisko
 • nazwa ulicy
 • oznaczenie budynku lub lokalu zajmowanego przez odbiorcę
 • nazwa miejscowości
 • kod pocztowy
Klient powinien dokładnie określić, jak ma wyglądać nadruk danych na kopercie. Informacje takie powinny obejmować również wytyczne, jak postępować z rekordami nietypowymi (jeśli takie występują w bazie), np. gdy rekord nie zawiera jednego ze stałych elementów danych adresowych itp. Kolumny w bazie danych powinny być nazwane zgodnie z zawartymi w nich danymi np.: "Imię", "Nazwisko", "Lp.", "Barcode" itp.
 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt i uzgodnienie, jak ma zostać przygotowana baza do poprawnego wykonania zlecenia.
 
 
Przygotowanie bazy danych:

 • baza danych może być dostarczona w formatach: Excel, Access, dbf, plik tekstowy, csv, xml
 • baza musi posiadać nazwę pól (np. nr, imie, nazwisko, kod, miasto)
 • w przypadku polskich kodów pocztowych należy zachować odpowiedni format (00-000)
 • w bazie powinny znajdować się tylko te dane, które mają być wydrukowane; niepotrzebne dane usuwa się a nie ukrywa; ewentualnie do bazy należy dołączyć specyfikację
 • kolumny mogą być połączone w następujący sposób: ulica + numer domu/lokalu, kod + miasto