Pracujemy na nowoczesnym oprogramowaniu Kodak Prinergy Connect, umożliwiającym zautomatyzowanie prac dotąd wykonywanych manualnie oraz zwiększającym kontrolę nad procesem drukowania. System ten jest zintegrowany z oprogramowaniem MIS, co umożliwia przepływ prac w procesie prepress, zarówno od strony graficznej, jak i od strony dotyczącej druku oraz wykończenia prac. Umożliwia automatyzację i podnosi jakość produktów. Do optymalizacji działania całego systemu, oprogramowanie wykorzystuje standardy plików JDF. Pliki te umożliwiają przekazywanie informacji o sposobie przygotowania i umieszczenia konkretnych stron, planowania produkcji oraz prepressu. JDF, używany w Prinergy Connect, współpracuje ze wszystkimi powszechnie używanymi formatami plików, większością urządzeń wyjściowych oraz urządzeń służących do wykonywania wydruków próbnych.

Wykorzystując technologię CTP, formy drukowe naświetlane są bezpośrednio z plików postscriptowych, dając jeszcze dokładniejszy obraz (wyższa rozdzielczość). Cykl przygotowania ulega skróceniu, przy zachowaniu najwyższej jakości. Impozycja prac wykonywana jest automatycznie.

Dzięki Epson Stylus Pro 9800 wykonujemy certyfikowane proofy cyfrowe oraz ozalidy, umożliwiając sprawdzenie poprawności kolorystyki oraz przygotowania plików przed przystąpieniem do procesu druku.

Our website uses cookies (Cookie). Using this website means your consent to use them in accordance with the settings of your browser. Check the privacy policy.