Mailing z wykorzystaniem baz danych, zawierających dane osobowe, realizujemy tylko i wyłącznie na bazach danych powierzonych przez Klienta, który dostarcza upoważnienia Administratora tych baz do wykorzystania w zakresie, w jakim wykonywana jest usługa.
 
Zobowiązujemy się do przestrzegania wyznaczonych przez Administratora warunków przetwarzania, a przewidzianych w Ustawie o ochronie danych osobowych, w celu ochrony interesów osób, których te dane dotyczą. Dlatego też, zgodnie z wdrożonymi procedurami, stosujemy środki techniczne i organizacyjne, zapewniające pełną ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczające dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 
Bazy danych przyjmowane są przez nas w formie zapisu elektronicznego na nośniku danych lub w inny sposób, uzgodniony z Klientem, na potrzeby wykonania usługi mailingu. Klient może przesłać bazę danych drogą elektroniczną.
 
Administratorem baz danych jest Klient lub inny podmiot, który udzielił mu prawa do ich wykorzystywania w zakresie realizowanej przez nas usługi.
 
Przekazywane nam bazy danych muszą zawierać zapisy (rekordy), dotyczące poszczególnych odbiorców, obejmujące z reguły następujące dane:
  • numer zapisu (rekordu) w ramach bazy danych
  • nazwa firmy
  • imię
  • nazwisko
  • nazwa ulicy
  • oznaczenie budynku lub lokalu zajmowanego przez odbiorcę
  • nazwa miejscowości
  • kod pocztowy
Klient powinien dokładnie określić, jak ma wyglądać nadruk danych na kopercie. Informacje takie powinny obejmować również wytyczne, jak postępować z rekordami nietypowymi (jeśli takie występują w bazie), np. gdy rekord nie zawiera jednego ze stałych elementów danych adresowych itp. Kolumny w bazie danych powinny być nazwane zgodnie z zawartymi w nich danymi np.: "Imię", "Nazwisko", "Lp.", "Barcode" itp.
 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt i uzgodnienie, jak ma zostać przygotowana baza do poprawnego wykonania zlecenia.  
 
Przygotowanie bazy danych:

Nasza strona WWW używa technologii Ciasteczek (Cookie). Korzystanie z serwisu oznacza Twoją zgodę na ich używanie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Sprawdź politykę prywatności.